Data & Legal

QUICKSCAN – INVENTARISATIE EN AFHANKELIJKHEDEN CHECK

Waarom zou je dit willen als bedrijf?

De gemiddelde organisatie heeft meerdere leveranciers voor digitale diensten en producten, waarbij de onderlinge samenhang en afhankelijkheid onduidelijk zijn. De vraag is bovendien of deze samenhang en afhankelijkheid, waarmee uw organisatie te maken heeft, duidelijk zijn vastgelegd, geborgd en in de praktijk voldoende gerealiseerd.


Is alles conform verwachting?

Een verstoring van deze onderlinge samenhang en afhankelijkheid leidt tot uitval van processen, stilval van essentiële bedrijfsonderdelen en heeft daarmee financiële gevolgen. Denk daarbij aan kosten van herstel (euro’s en tijd), verlies van productiviteit, gemiste verkoopkansen, imagoschade en mogelijke juridische aansprakelijkheid (bv. bij een datalek). De juiste analyse van bovengenoemde voorbeelden zijn potentiële conflictsituaties die inzichtelijk worden gemaakt in deze QuickScan.


Scope QuickScan

Klik op de onderstaande iconen voor een korte uitleg per QuickScan onderdeel.
Klik op de < of > om te scrollen naar andere Quick Scan onderdelen. Heeft u nog vragen?
Vul dan de contactpagina in en een wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.


Doelstelling

In deze eerste stap inventariseren we de ‘core-business’ van uw organisatie. Deze zijn belangrijk om de scope en context te bepalen van de te onderzoeken gebieden die hierna toegelicht worden.

Bedrijfsprocessen

Inzicht verkrijgen in de interne organisatie.

Budget en taakverdeling

Inzicht verkrijgen in de (interne) rolverdeling, taken en verantwoording, alsook het hieraan gekoppelde budget.

Kennisniveau

Inzicht van het kennisniveau van de taakverantwoordelijke(n).

Infrastuctuur

Inventarisatie van de ICT-structuur binnen maar ook buiten de organisatie.

Bedrijfssoftware

Inventarisatie alle gebruikte software.

Online diensten

Inventarisatie alle gebruikte online diensten.

Beveiliging

Inventarisatie beveiligingsmaatregelen m.b.t. systemen en data.

Contracten

Inventarisatie van contracten.

Werkwijze QuickScanNDA

Checklijsten invullen

Interviews

Onsite tour

Inventarisatie en opstellen rapport

Eindgesprek

Vervolgacties

Contact